Po - Čt: 8 - 18 hod.
Pá: dle objednání

+420 608 770 780

+420 737 574 653

​ordinace@fyzioterapie-teplice.cz

Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Vladimíra Šlampiaková, IČ: 13945629, se sídlem Doubravická 1691/2, 415 01 Teplice a Mgr. Marcela Schejbalová, IČ: 066 31 746, se sídlem U Zámku 1930/12, 415 01 Teplice.

Vladimíra Šlampiaková a Mgr. Marcela Schejbalová nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vladimíra Šlampiaková a Mgr. Marcela Schejbalová nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, telefon, e-mail.

Zdroje a účel zpracování

Vladimíra Šlampiaková a Mgr. Marcela Schejbalová získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (zákazníků) prostřednictvím kontaktního formuláře. Zpracování osobních údajů se děje za účelem komunikace se zákazníky, a to pouze po uděleném souhlasu.

Příjemci osobních údajů

Vladimíra Šlampiaková a Mgr. Marcela Schejbalová nepředává osobní údaje žádným třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají s ním uzavřenu Smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpracovateli jsou:

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritní. Osobní údaje jsou v maximálně možné míře chráněny za použití technických a organizačních opatření. Ke všem databázím je omezený přístup, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

Kontaktní e-mail na Správce: ordinace@fyzioterapie-teplice.cz

Objednejte se na terapii

+420 608 770 780

+420 737 574 653
ordinace@fyzioterapie-teplice.cz

© 2018 Fyzioterapie Teplice

Vytvořila společnost Pro-idea.cz